Mechanická dilatace děložního hrdla v centru pozornosti

Studie ukazují pozitivní vliv využití balónkových katetrů při procesu vedoucím k vyvolání porodu

Mechanická dilatace děložního hrdla balónkovými katetry, jakožto jeden ze způsobů preindukce či indukce porodu, je lékařské veřejnosti dobře známa již řadu let. Otázkou však dlouho zůstáválo, nakolik se jedná o metodu účinnou, obzvlášť v porovnání s metodami chemického vyvolávání porodu pomocí prostaglandinů. Způsobů jak pomoci k porodu přirozenou cestou je více, svoji tradici mají také dirupce vaku blan, použití oxytocinů, dilapanů a další. 

Srovnávání výsledků chemického a mechanického způsobu je v poslední době často zmiňovaným tématem odborné literatury, jedná se o pochopitelnou reakci na situaci, kdy stále více žen touží po tom, co vnímají jako přirozenější cestu bez vedlejších účinků, které chemické látky mnohdy způsobují. A právě tyto studie ukazují, že rozdíl mezi vhodným použitím chemické a mechanické indukce je co do efektivity velmi malý, v druhém případě však přináší také pozitiva zdravotního a praktického rázu.

Ať již byly studie provedny za použití katetrů jednobalónkových či dvoubalónkových, vliv na míru přirozených porodů byl takřka srovnatelný s prostaglandiny, balónková mechanická dilatace se také vyznačovala sníženým rizikem děložní hyperstimulace a ukázala se být jako vhodnější varianta pro ženy s placentární insuficiencí. Cena takovéto preindukce navíc vycházela levněji, než při použití prostaglandinů a vyžadovala menší kontrolu ze strany ošetřujícího personálu. 

Zmíněné metody spolu samozřejmě nemusí nutně soupeřit. V mnoha případech se po preindukci mechanickou cestou přistupuje i k využití farmak k samotnému vyvolání porodu, vždy záleží především na doporučených postupech spojených s jednotlivými způsoby a na protokolu konkrétního pracoviště. 

Cook Medical nabízí již řadu let svůj Balónek pro zrání děložního hrdla, který byl navržen a zkonstruován právě pro mechanickou preindukci porodu, na rozdíl od některých používaných alternativ, jako je foleyho katetr. Je tak ideálním řešením pro všechny, kteří se se přiklánějí k mechanické cestě, nevylučuje však ani souběžné použití oxytocinu či některých uterotonik. Výzkumy zaměřené přímo na jeho použití poukazují na velice dobré výsledky, v porovnání s některými jinými formami se vyznačuje i malou mírou bolestivosti, čímž přispívá k většímu komfortu pacienta. Způsob jeho použití můžete zhlédnout ve videu níže.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.