Právní ustanovení

Vyloučení odpovědnosti a záruk

Vlastníkem těchto webových stránek je společnost ARID obchodní společnost s.r.o.. Následující text definuje právní charakter stránek www.arid.cz a upravuje povinnosti třetích osob vůči společnosti ARID, přístupu na tyto stránky a použití informací na stránkách obsažených. Informace obsažené na těchto stránkách mají informační charakter a nelze je v žádném případě vykládat jako poskytování rad, návodů a doporučení a nejsou základem pro jakékoliv rozhodování nebo činnost. Proto společnost ARID nenese jakoukoliv odpovědnost za užití informací a za skutečnosti a rozhodnutí uskutečněna na základě obsahu těchto stránek. Použití informací, které jsou obsahem těchto stránek, je výhradně na vaši odpovědnost a riziko. Jakýmikoliv informacemi na těchto webových stránkách nelze nahradit odborný lékařský názor. Zároveň se společnost tímto zbavuje odpovědnosti za nevyžádané e-maily, které se týkají otázek Vašeho vlastního zdravotního stavu.

Autorská výhrada

Nositelem autorských práv k těmto webovým stránkám, k veškerým dokumentům, obrazovému materiálu, grafickým prvkům a kódům a jeho celkovému vzhledu je společnost ARID obchodní společnost s.r.o. (všechna práva vyhrazena). Kopírovat nebo tisknout obsah těchto stránek je možný pouze pro nekomerční užití a za předpokladu, že tato kopie nebo výtisk bude i nadále nést veškeré autorské výhrady a další výhrady vlastnictví, jakož i prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk. Užití nebo reprodukce log a ochranných známek, bez předchozího písemného souhlasu společnosti ARID, není možné. Jiné než výše uvedené použití, rozmnožování částí nebo veškerého obsahu na těchto stránkách, a to v libovolné formě, včetně používání rámců, vytváření díla odvozeného na základě této internetové stránky nebo jejího obsahu, zařazení na jiné internetové stránky, do elektronických vyhledávacích systému nebo publikací je zakázáno. Umístění odkazu na tuto internetovou stránku na jiné internetové stránce není bez předchozího písemného souhlasu majitele stránek možné. S výjimkou výše uvedených svolení v omezeném rozsahu, nelze žádnou skutečnost na tomto webu vykládat tak, že se jejím prostřednictvím uděluje právo nebo licence.

Změny na této internetové stránce

Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit jakoukoli část této internetové stránky nebo toto právní upozornění i bez dalšího upozornění.